Vi ser helheten

Många större fastigheter är i stort behov av stambyte på både vatten och avloppssystem. Äldre system ger sämre tryck, men leder också till dyra reparationer och kostnader för skador och löpande servicekostnader. Vi på Abisco har tillsammans stor erfarenhet av stambyten.

Vill du som fastighetsägare eller förening genomföra ett stambyte, så är vi redo att ge er en helhetslösning och att hålla i hela entreprenaden. Vi är väldigt flexibla och vet vad riktig service betyder. Vi lämnar renare än när vi kom, håller tiden vi utlovar och kommunicerar så att det inte sker några missförstånd för ägare och hyresgäster.

Vi utför alla VS-jobb själva med enbart certifierade VS-montörer som har bred erfarenhet.

Kontakta oss, så bokar vi in ett möte där vi kommer fram till vad just ni behöver hjälp med.