Vi hittar och löser dina problem!

Tyvärr råkar även många av oss utför problem med våra rör, ledningar och avlopp. Du som fått problem med läckor, avloppsstopp, sprickor i rör eller ledningar eller droppade kranar kan snabbt få hjälp av våra kompetenta rörmokare.

De tekniska systemen i en byggnad påverkar varandra och därför kan ett problem vara relaterat till flera olika delar. Därför är det viktigt att se hela byggnaden som ett system och inte som separata delar. Vi har lång erfarenhet av felsökning och god kunskap i hur de tekniska systemen för värme, kyla, ventilation med flera påverkar varandra i en byggnad.

Kontakta oss, så kommer vi ut och hjälper dig lösa dina problem!